Srdečně Vás zveme na konferenci Hmota a Duch 23. dubna 2022 od 9:30 do 16:00 (pauza na oběd 12:00 – 12:30) v refektáři kláštera sv. Voršily v Kutné Hoře.

Program:
10:00 Slavnostní zahájení  
10:05 Jaroslav Lenhart – chvilka ztišení při recitaci  
10:10 Jan Rak – Hmota a Duch z pohledu kvantového fyzika  
10:45 Alenka Malíková – zdravice z Příbora  
10:50 Radomil Hradil – Hmota a Duch v Antroposofii  
11:40 Terezie Dubinová – Hmota a Duch z pohledu židovské mystiky
12:30 Společný oběd + diskuze
13:30 Jan Mojžíš – Lidský Duch a příroda  
14:15 Petr Dolista Janát – zdravice z Tabora  
14:30 Aleš Svoboda – Quo Vadis Humanus Spiritus  
15:30 Odpolední Symposium  
Slovem a zvukem provází Jaroslav Lenhart a Lukáš Rudolfský.

Vložné na oběd 200 Kč

Na setkání s Vámi se těší: Alena Malíková, Radomil Hradil, Jaroslav Lenhart, Lukáš Rudolfský.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter