Udržitelnost

Uvědomujeme si, že nemáme planetu B, jinou půdu či vodu. Je odpovědností každého z nás, aby přispěl k omezení negativních důsledků lidské činnosti na životní prostředí.

Jak s tím nakládáme v našem vinařství? 

Při práci na vinicích nepoužíváme pesticidy ani další chemické látky, které znehodnocují půdu.

S plevelem v příkmenném pásu bojujeme mechanicky, protože herbicidy v našich vinicích nemají místo. Odstraněním plevele a prokypřením půdy významně zlepšujeme vstřebání vodních srážek ke kořenům révy. Proti plísním používáme bylinné extrakty, které si sami vyrábíme. Víme, že rostlina, která je vitální a zdravá, se dokáže do velké míry napadení bránit sama. Dopomoct jí můžeme např. výluhy z kopřiv, přesličkami a dalšími bylinnými extrakty

Přibližně 30 % plochy obvodu vinic tvoří biokoridory, které poskytují životní prostor širokému spektru flóry a fauny, která nám pomáhá redukovat hmyz škodlivý vinné révě. Tím pádem není potřeba používat insekticidy. S půdou pracujeme tak, aby byla plná života, humusu a měla krásnou drobtovitou strukturu.

Udržitelnost není jen o zemědělství. V našem vinařství najde uplatnění každý pracovitý člověk, který sdílí naši vizi. 

Vzdělání je cesta ku předu,

sami se neustále vzděláváme. Hledáme inspiraci u českých i zahraničních kolegů, networkujeme a dělíme se o naše poznatky o udržitelném hospodaření a výrobě vína.

Spoluzakládali jsme spolek Demeter Československo.

Biologické odpady

z vinic a okolí jsou kompostovány, nebo speciálně zpracovány na biouhel, který vracíme do půdy jako živiny, čímž ukládáme CO2 a zmírňujeme globální dopady na naši planetu.

Protože každé kilo se počítá.

Naše vína kvasí spontánně a nejsou “krášlená” žádnými aditivy

Věříme, že jedině tak si zachovávají terroir místa původu. Vína zrají na jemných kalech, čímž získávají maximum látek z původní suroviny. Tento proces nám dovoluje šetřit sírou, a proto vás po našich vínech nebude trápit bolest hlavy. Některá vína jsou ošetřena pouze bentonitem pro snížení obsahu nestabilních bílkovin a všechna naše vína lze označit jako veganská.

Podporujeme lokální dodavatele, místní neziskové organizace a podílíme se na kulturním rozvoji Kutnohorska

V rámci našich degustací pochází maximum produktů z občerstvení od lokálních farmářů. Chléb ze Středových pekáren, které berou mouku od místních mlynářů, jež pochází z obilí od místních sedláků, sýry z Chotusic, ryby z Bylanky, džemy z našich hroznů nám vyrábí sociální podnik Lemanta.

Věříme, že v komunitě by firmy měly podporovat organizace, které zlepšují lidem život. Ne všichni mají tolik štěstí jako my. Pokud se k nám chcete přidat a podpořit některé organizace, tak našimi favority jsou: Středisko Na Sioně, které pomáhá rodinám s dětmi se specifickými potřebami, společnost DUHA, která pracuje s lidmi s mentálním postižením – Nadace Jedličkova ústavu aj.

Spolu s Klubem přátel vína v Kutné Hoře jsme obnovili tradici Vinobraní a dožínek na zámku Kačina, založili největší festival bio gastronomie v ČR Gastrofestival, ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje pravidelně pořádáme Svatomartinské hody v Kutné Hoře.