Víno s královskou tradicí

Naše vína jsou přirozená a obohacují hmotné tělo i nehmotného ducha.
Mají čistou energii, která není zatížena žádnými aditivy. Šetříme tak nejen přírodu, ale také naše zdraví.

Blog o víně

Udržitelnost

Uvědomujeme si, že nemáme planetu B, jinou půdu či vodu. Je odpovědností každého z nás, aby přispěl k omezení negativních důsledků lidské činnosti na životní prostředí.

Jak s tím nakládáme v našem vinařství? 

nahlédněte

do tradiční výroby vín

Vyrábíme biodynamická vína, při jejichž zpracování
používáme selský přístup pramenící z moudrosti našich předků.
Nepoužíváme chemické preparáty ani ve vinici, ani ve sklepě.

o nás

Naše rodinné vinařství založil v roce 2002 pan Stanislav Rudolfský. V roce 2005 převzal řízení společnosti jeho syn Lukáš, který ji řídí dodnes.

Společnými silami se pustili do obnovování zašlé slávy pěstování révy vinné na Kutnohorsku, jehož tradice sahá do dvanáctého století. Legenda o nálezu stříbra v Kutné Hoře hovoří o mnichu Dominikovi, který zakopl o stříbrný prut při práci ve vinici.

objevujte

a vychutnávejte

Naše vinařství se nachází v nádherných prostorách kláštera svaté Voršily v Kutné Hoře. Najdete zde dvě degustační místnosti a vinotéku přímo vybízející k posezení se skleničkou vína.

Projekt 
Strojní technika pro vinohrady – Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Cílem investice je modernizace zemědělského podniku.