I ten největší vinařský laik ví, že víno se od pradávna pěstuje a vyrábí třeba ve Francii či Itálii. Ale zdaleka ne každý tuší, že ke skutečným kolébkám světového vinařství patří Gruzie a Arménie. V těchto zemích se před dávnými časy vyvinula takzvaná katechinská metoda výroby vína. Jedná se o tradiční způsob výroby bílých kachetinských vín oranžové barvy, který byl v roce 2013 zapsán UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Vína vyrobená katechinskou metodou se také často nazývají kvevri vína.

Kvevri je hliněná amfora původem z východní Gruzie. V Arménii stejné nádobě říkají karas. Historické studie hovoří o tom, že kvevri existují už nejméně 4 tisíce let a technologie výroby vína tímto způsobem je ještě o 4 tisíce let starší.

Nádoba kvevri se nevyrábí na hrnčířském kruhu, ale po mnoho týdnů keramik přidává hlínu na zaschlý podklad z předešlého dne, přičemž poslední vrstva se chrání obalením proti úplnému vyschnutí, aby se mohlo další den navázat. Po vysušení se nádoba vypálí v jednorázově připravené peci.

Objem kvevri bývá většinou mezi 200 – 2000 litry. Před zakopáním do země se na vnější plášť nanese vrstva z vápenité hlíny nebo malta, pravděpodobně pro své antibakteriální účinky. Vnitřek nádoby se ošetřuje škrabáním speciálním vytěrákem z třešňové kůry a vytírá se včelím voskem, který působí rovněž antibakteriálně. Takto ošetřovaná kvevri se běžně používá po několik století.

V naše kutnohorském vinařství používáme katechinskou metodu výroby některých vín už mnoho let. A každým rokem také v prvních dnech měsíce června pořádáme slavnostní otevírání kvevri, při kterém vlastně slavíme narození nového ročníku vína a oslavujeme práci a vynalézavost našich předků. Kvevri nás totiž velmi poeticky propojuje s časy dávných generací, které stejně jako my věděly, že víno je boží dar, že je potravou pro tělo i ducha, že víno je zkrátka nejlepší nápoj na světě.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter