NOVĚ můžete přispět do kasičky Nadace Jedličkova ústavu, kterou najdete  prodejně v klášteře sv. Voršily.
Přispět může každý z vás libovolnou částkou. 🙂
Co je posláním Nadace Jedličkova ústavu?
Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným postižením ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s postižením do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol a také k neziskovým organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání jako Nadace.
Kam vlastně putují vybrané peníze?
Přispíváme dětem a organizacím, které splňují podmínky ve Statutu na bezbariérovou dopravu do školy a ze školy, kompenzační pomůcky, asistenty, prázdninové a volnočasové aktivity, léčebné terapie a sociální a pracovní rehabilitaci (podpora zaměstnávání, stravné, notebooky, komunikační a vzdělávací pomůcky,…).
Nadace Jedličkova ústavu byla založená v roce 1990 a má stále kam peníze posílat, jsme auditovaní a všechny darované peníze používáme pro jejich účel. Chod Nadace je financován z jiných zdrojů.
Share on facebook
Share on email
Share on twitter