Konference Pocta rostlinám je volné navázání na cyklus konferencí věnovaný živlům, vodě, půdě, ohni a vzduchu, lidem. Konferencí se chceme pozvednout význam rostlinné říše, která bývá zcela neprávem většinou společnosti opomíjena. Budeme „zkoumat“, jestli rostliny cítí, mají svou duši, jsou inteligentní, každopádně nám přinášejí obživu, radost, život.
Datum: 25. 2. 2023
Místo: klášter sv. Voršily, Kutná Hora
10:00 Slavnostní zahájení, starosta Kutné Hory Lukáš Seifert
10:05 Preludium – Jaroslav Lenhart – Lukáš Rudolfský
10:10 Duše Rostlin – Radomil Hradil
11:00 Rostliny a člověk ku vzájemné podpoře – Jaroslav Lenhart
11:15 Květiny, dar vůně – Zbyněk Šedivý
11:45 Mají rostliny svá práva? (Rheinauské teze) – Alena Malíková
12:00 Společný oběd + diskuze
13.00 Rostlinná neurobiologie – prof. František Baluška
13:50 Rostliny a Bytostná říše – Jan Mojžíš
14:20 Rostliny a lidé – Aleš Svoboda
15:00 Odpolední Symposium
Slovem a tóny provází Lukáš Rudolfský a Jaroslav Lenhart
Vložné 250 Kč
Na setkání s Vámi se těší:
Alena Malíková, Radomil Hradil, Jaroslav Lenhart, Lukáš Rudolfský
Potvrzení účasti na:
jadernicka@gmail.com, tel:+420 604 905 611
lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz, tel: +420 736 536 488
Akce se uskuteční za podpory: PRO-BIO – Svazu ekologických zemědělců, města Kutné Hory, České konference, společnosti Vinné sklepy Kutná Hora
Share on facebook
Share on email
Share on twitter