“Půda je dar, zázrak na němž doslova stojí naše existence, fascinuje mne její schopnost podporovat život, její vůně, barva a rozmanitost,” říká Ing. Jan Valeška. Honza (spolu)pracuje v několika nevládních organizacích, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě jako lektor, finanční manažer, ředitel a mnoho dalšího. Moderuje Lukáš Rudolfský.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter