Historické prameny o existenci vinic a vinařství v Kutné Hoře a okolí sahají do přelomu jedenáctého a dvanáctého století. Legenda o tom, jak došlo v Kutné Hoře k nálezu stříbra, vypráví, že mnich Dominik zakopl o stříbrný prut právě při práci na vinici.

Nejstarším doloženým záznamem o vinařství v okolí Kutné Hory je zmínka o Malínu v Kosmově kronice z roku 1101. Šiřiteli myšlenky zakládání vinic byly tehdejší kláštery, zejména sedlecký (založený roku 1143 českým pánem Miroslavem z Cimburka), který pěstoval révu na stráních neškaredických, pernštejnských, kaňkovských a za Lorcem.

Ve středověku zakládali v okolí města vinice hlavně cisterciáci ze sedleckého kláštera. Viniční řád Karla IV. z roku 1358 nařizoval, aby všude v Čechách byly na příhodných místech zakládány vinice, a tak došlo k dalšímu rozšíření kutnohorských vinohradů. Roku 1497 vydal stejný řád i král Vladislav a sám dohlížel na zakládání vinic nových.

K výraznému úpadku vinařství dochází po bitvě na Bílé hoře, v období třicetileté války, kdy vlivem válečných nepokojů vinice pustly a ležely ladem. K poklesu výměry pěstování vína docházelo i za panování Habsburků. Jedním z důvodů bylo zrušení omezení dovozu cizích vín. Docházelo však také k rozvoji pivovarnictví. Levné pivo tak postupně vytlačilo náročnější výrobu vína.

V roce 1912 se v Kutné Hoře ještě nachází vinice na Sekmáru, stupňovité zahradě proti Jezuitské koleji, která tehdy náležela továrníku Tučkovi. Tím však historie vinařství v Kutné Hoře na nějakých 65 let končí.

S novodobou obnovou vinic v Kutné Hoře započal v roce 1977 tehdejší podnik Státní statek Čáslav výsadbou trati Na Sukově.

No a od roku 2002 přebíhá historickou štafetu zdejšího pěstování a výroby vína společnost Vinné sklepy Kutná Hora. Ta začíná obnovovat vinohrady s cílem pěstovat a tvořit víno tím nejpřirozenějším způsobem, totiž biodynamicky. Vinné sklepy Kutná Hora jsou dodnes jediným vinařstvím v České republice (i na Slovensku), které je držitelem prestižního mezinárodního certifikátu Demeter.

Demeter je jeden z nejprestižnějších certifikátů na světě pro ekologické zemědělství. Je nejvyšším stupněm možného ocenění pro zemědělské, ale i kosmetické podniky. Tento systém zemědělství založil již Rudolf Steiner roku 1924 a je to nejstarší způsob zemědělství na světě. Demeter je řecká bohyně plodnosti, ale také právě certifikace pro biodynamické zemědělce.

Kutná Hora je pro pěstování vína jakoby předurčena. Kutnou Horu ze severu chrání tři vrchy, z východu zase Železné hory a z jihu a ze západu se pak zvedají vrchy Vysočiny. Kutná hora, spolu s Čáslaví, tvoří nádherné malebné údolí, které je protkáno malými toky řek. Půda je tak velice kvalitní, záhřevná, bohatá na živiny a je vhodná pro pěstování všech plodin, včetně révy vinné. O tom, že tady historie pěstování révy vinné má ohromnou tradici, vypovídají i názvy zdejších obcí: obec Vinice, Vinaře, Vinařice. Zdejší podloží a mikroklima je zde skutečně unikátní a velice vhodné právě pro révu vinnou.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter