Cuvée (nebo také kupáž) je velmi slavný vinařský termín. Odvozený je z francouzského slova „cuve“, což v překladu do češtiny znamená káď nebo nádrž. Pokud tedy na etiketě vína najdete dané označení, znamená to, že víno vzniklo scelením několika odrůd a ročníků.

V současné době se takto vyrábí dokonce plná polovina světové vinařské produkce. Výraz cuvée se navíc etabloval i v jiných odvětvích než vinařství. Dnes se tak stejným termínem může označovat i takto vyráběné pivo a jako cuvée se dokonce vyrábí i čokoláda.

Při tvorbě kupáže vinař mísí různé odrůdy, většinou dvě až tři. Případně lze scelit i různé ročníky vína. Přípustné je scelování také mladých a školených vín. V extrémním případě se můžeme setkat s kombinacemi až třinácti různých odrůd (proslulé jihofrancouzské Châteauneuf-du-Pape). Pokud se víno vyrobí z více než ze dvou odrůd, na etiketě je nutné vyznačit jejich procentuální podíl.

V ČR se slovem cuvée může označit víno, které je vyrobeno nejvýše ze tří tuzemských odrůd, které jsou uznány pro výrobu jakostního vína. Zároveň platí, že alespoň jedna z nich musí být zastoupena minimálně z 85 %, a to z jedné vinařské oblasti.

Je dobré si také připomenout, že pro označení procesu, při kterém dochází k mísení vín (jejich scelování), existují ve francouzštině hned dva termíny: „coupage“ a „assemblage“.

  • Při kupáži jsou vína mísena výhradně za účelem zvýraznění použité základní odrůdy. Obsah přidaných vín přitom nesmí přesáhnout 15 % celkového objemu výsledného vína.
  • Asambláž je také proces mísení několika druhů vín. Na rozdíl od kupáže však jejich vzájemný poměr není striktně stanoven, a proto při asambláži vznikají úplně nové druhy vín.

Jak scelování vín probíhá? Hotová odrůdová vína se smísí a následně se ještě nechávají dále kvasit společně. Vinař si dokáže při scelování vyhrát s chutěmi, přičemž potlačuje nedostatky jedné odrůdy, naopak vyzdvihuje přednosti druhé odrůdy. Výsledné víno je potom vskutku výtečné, mnohdy chutná lépe než jednotlivá vína před procesem scelování. V neposlední řadě dokáže vinař ovlivnit kyselost, obsah alkoholu i cukru.

V tuzemsku zatím cuvée nemá příliš silnou tradici. Často bývá dokonce vnímáno spíše pejorativně. Pamětníci si možná ještě vzpomenou na vína dostupná před rokem 1989. Trh nabízel produkty pozoruhodných názvů, jako třeba Pražský výběr či Bušek z Velhartic, v nichž se smíchala vína prakticky nesmíchatelná, rozhodně však nepitelná.

Tak na zdraví a rychlou ztrátu takovéhle paměti!

Share on facebook
Share on email
Share on twitter