Démétér je bohyní plodnosti země a rolnictví. Démétér porodila Diovi dceru Persefonu, kterou unesl bůh podsvětí Hádés. Nešťastná Démétér vyhledala pomoc Dia, ale ani mocný Zeus nedokázal přinutit Háda k vrácení Persefony matce. Hádés si ji totiž zatím vzal za manželku a dal jí ochutnat granátové jablko – a kdo něco v podsvětí snědl, již se nahoru vrátit nemohl. Nakonec ale Zeus donutil Háda, aby na dvě třetiny roku propustil Persefonu na svět a zbylou třetinu pak trávila v podsvětí. Na podzim, když Persefona dlela v podsvětní říši, sedlák osívá pole, a když se na jaře vrací Persefona k matce, příroda se probouzí, rozkvétá, zraje a poskytuje úrodu.

Takhle nějak začíná jedna z krásných řeckých pověstí či bájí. My se ale nyní vrátíme zpátky do našich moderních časů. Demeter má v naší současnosti svou novou podobu. Ochranná známka Demeter se dnes užívá pro označení produktů biodynamického zemědělství v přibližně padesáti zemích světa. Certifikát Demeter je udělován po splnění mnoha dalších kritérií nad rámec ekologického zemědělství (každá země má vlastní národní standard) a užití této značky je podmíněno velmi přísnými kontrolami a smluvními podmínkami.

Biologicko-dynamické (zkráceně biodynamické) zemědělství je nejstarší metodou alternativního či ekologického hospodaření. Jeho základem je tzv. Zemědělský kurz, který v roce 1924 představil rakouský filosof, esoterik, lektor a duchovní otec antroposofie Dr. Rudolf Steiner. V současné době hospodaří touto metodou cca 6 400 farem a zemědělských podniků (210 000 ha) v podstatě na všech kontinentech.

No a teď zase na chvílí zpátky do antického Řecka. Existoval zde další bůh jménem Dionýsos. Byl polobohem vína a nespoutaného veselí. Dionýsos (též Bakchus) je nejenom bohem vína, ale rovněž bohem veškerého růstu v přírodě. Rozdával básnické a věštecké nadšení a zdraví.

No a teď pozor. Až si jednou vyjedete na výlet směrem ku Praze, nezapomeňte, že sousoší Bakchus a Démétér se nachází spolu se sousoším Apollón a Artemis v zahradě letohrádku hraběte Michny z Vacínova, dnes známějšího jako letohrádek Amerika, v ulici Ke Karlovu. Bakchus zde znázorňuje podzim a Démétér léto, zatímco Apollón znázorňuje zimu a Artemis jaro.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter