Česká republika se dělí na dvě vinařské oblasti – Morava a Čechy a v rámci nich na 6 podoblastí – Znojemskou, Velkopavlovickou, Mikulovskou a Slováckou na Moravě a Mělnickou s Litoměřickou v Čechách. 96 % vinic se nachází na Moravě. Její klimatické podmínky jsou podobné jako v Alsasku (Francie), Weinviertelu (Rakousko) nebo v nejlepších vinařských oblastech Německa.

Pro Českou republiku je typická široká paleta pěstovaných odrůd. Největší plochy zaujímají Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Frankovka a Svatovavřinecké – každá od­růda na ploše více než 1 000 ha, což dohromady představuje téměř polovinu našich vinohradů.

  • Produkce vína v České republice podle statistik kolísá. V posledních třech letech se pohybuje kolem 645 tisíc hektolitrů za rok. Z této produkce tvoří 2/3 vína bílá a 1/3 vína červená.
  • Většinu vína, které vypijeme, není z ČR, ale ze zahraničí. Spotřeba za vinařský rok 2018/2019 byla 2,1 milionu hektolitrů, ale jen čtvrtina pochází z českých vinic. V roce 2017 se do ČR dovezlo nejvíce vín z Itálie (26 %), Španělska (21 %) a Maďarska (17 %).
  • Před rokem 1989 to v konzumaci vína u nás nebyla žádná sláva. Pak už to ale jelo! Podle ČSÚ spotřeba vína vzrostla z 11,5 litru na 16,9 litru na osobu na rok (rok 2016). Přesto nás toto číslo zarazilo, to náš průměrný Rybízák vypije tak za čtvrt roku!

V České republice bylo k 31. 12. 2016 celkem 384 vinařských obcí, z toho 72 v Čechách a 312 na Moravě: Vůbec nejvíc bychom jich našli na Slovácku, a to 117. Viničních tratí bylo ve stejném roce v Čechách 152 a na Moravě 1 126, nejvíce opět ve slovácké podoblasti. Počet pěstitelů činil ke stejnému datu dle Ministerstva zemědělství 18 670, z toho 160 v Čechách a 18 511 na Moravě (jeden pěstitel může mít vinice ve více oblastech).

Pokud byste si ale mysleli, že svoje víno masivně vyvážíme, spletli byste se. Nejvíce se v roce 2017 české a moravské víno vyváželo na Slovensko (jednalo se ale pouze o 42 tis. hl), dalších 20 tis. hl zamířilo do Polska, 3,9 tis. hl do Rumunska, 2,7 tis. hl do Německa a 2,6 tis. hl do Maďarska. Ve srovnání s importem jsou to ovšem čísla takřka nicotná. V roce 2017 se k nám podle Svazu vinařů ČR dovezlo téměř 1,5 mil. hl vína za 4,75 mld. Kč. Vývoz oproti tomu činil 78 tis. hl vína v ceně 434 milionů korun. Zhruba čtvrtina vína se v roce 2017 dovezla z Itálie, pětina ze Španělska, 17 % z Maďarska, 7 % z Německa a Slovenska a 6 % z Francie. Produkce vína v Česku kolísá podle Svazu vinařů v posledních letech kolem 600 tis. hl za rok (v roce 2017 byla těsně nad 600 tis. hl). Spotřeba se přitom pohybuje nad 2,1 miliony hl. Zhruba tři čtvrtiny vypitého vína se k nám tedy dovážejí.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter