Biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších metod ekologického zemědělství, její vznik se datuje do roku 1924. Dnes touto metodou hospodaří více než 4000 podniků ve více než čtyřech desítkách zemí světa. Biodynamici patřili vždy také k průkopníkům ekologického šlechtění rostlin a množení osiv, alternativního výzkumu kvality potravin, ale také komunitního života na farmách, spojení zemědělství s péčí o postižené, s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže atd.

Jaké je ale víno stvořené z vinné révy pěstované v rámci biodynamického hospodářství? Základem je, že spotřebitel biodynamického vína by měl dostat produkt, jehož původ a způsob výroby jsou naprosto transparentní. Nic nemá zakrývat jeho pravý charakter nebo skutečné vlastnosti.

Dále platí, že na všech stupních výrobního procesu, od vypěstování hroznů na vinici až po práci ve vinném sklepě, musí být použito co nejméně techniky, pomocných a přidaných látek. Výrobní a zpracovatelské postupy by měly být v harmonii s prostředím a osobami, které se na výrobě podílely. Primárním cílem je co nejvíce zachovat kvalitu přítomnou v biodynamických hroznech. Z tohoto důvodu se dává přednost ručnímu sběru, aby se zajistila nejvyšší možná jakost výchozího materiálu.

Zásady a metody používané při zpracování hroznů:

  • Víno musí mít vysokou kvalitu z hlediska senzorických vlastností a chuti.
  • Je třeba eliminovat procesy vyžadující velké množství energie nebo surovin. Se všemi vedlejšími produkty procesu, například s organickými zbytky a špinavou vodou, je třeba zacházet tak, aby se minimalizovaly negativní dopady na životní prostředí.
  • Při výrobě vína se má používat co nejméně oxidu siřičitého.
  • Je třeba vyhýbat se pomocným a přídatným látkám, které vyvolávají ekologické nebo zdravotní pochybnosti, ať už z hlediska původu, použití nebo likvidace.
  • Fyzikálním metodám je třeba dávat přednost před chemickými.

Všechny ostatní metody a materiály neuvedené ve směrnicích jsou z výroby biodynamického vína vyloučeny.

Přísně zakázáno je rovněž používání geneticky modifikovaných mikroorganismů, látek živočišného původu a vybraných chemických přípravků. Žádné z používaných technologických zařízení, včetně nádob na kvašení a skladování nesmí kontaminovat šťávu z hroznů a poškodit tak kvalitu výsledného vína.

Tak dobrou chuť a na zdraví. Vaše i přírody kolem nás!

Share on facebook
Share on email
Share on twitter