23. 4. 2022 v 10:00

Klášter sv. Voršily v Kutné Hoře

Konference Hmota a Duch je volné navázání na cyklus konferencí věnovaný živlům, vodě, půdě, ohni a vzduchu. Konferencí se chceme pozastavit nad současným stavem duchů lidských, jejich vývoji na cestě k „ráji“.

Program
10:00 Slavnostní zahájení
10:05 Jaroslav Lenhart – chvilka ztišení při recitaci
10:10 Jan Rak – Hmota a Duch z pohledu kvantového fyzika
10:45 Alenka Malíková – zdravice z Příbora
10:50 Radomil Hradil – Hmota a Duch v Antroposofii
11:40 Terezie Dubinová – Hmota a Duch z pohledu židovské mystiky
12:30 Společný oběd + diskuze
13:30 Jan Mojžíš – Lidský Duch a příroda
14:15 Petr Dolista Janát – zdravice z Tabora
14:30 Aleš Svoboda – Quo Vadis Humanus Spiritus
15:30 Odpolední Symposium

Slovem a zvukem provází Jaroslav Lenhart a Lukáš Rudolfský.
Vložné na oběd 200 Kč.

Na setkání s Vámi se těší:
Alena Malíková, Radomil Hradil, Jaroslav Lenhart, Lukáš Rudolfský