30. 4. 2022 v 08:00

Kuks 51 544 43 Kuks

Jarní vinohradnické práce na Kuksu aneb sklenka dobrého vína vzniká na vinohradu.

Sobota 16. dubna 2022 od 8 hod

8.00 Práce na vinohradu – vinohradnické práce pod odborným dohledem

10.00 Opékání špekáčků

10.30 Práce na vinohradu

14.00 Vinohradnický guláš mistra Oty Šebesty

Tiché rozjímání a úžas nad krásou „Kukského oudolí“ s degustací vína

Přineste sebou rýč, zahradnické nůžky a dobrou náladu.

Velmi nám usnadníte organizaci, nahlásíte-li nám svoji účast telefonicky či mailem.

Na setkání se těší Vlasta a Stanislav Rudolfský tel.: 732 566 310, e-mail rudolfsky@cechcv.cz