Je léto a léto je vinná, nikoli okurková sezóna. Nalijte si tedy sklenku a pojďte se spolu s námi ponořit do tajemství, které v sobě tento nápoj bohů skrývá. Průvodcem na této cestě nám bude prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., zakladatel a první ředitel Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, autor desítek odborných publikací a knih a velký znalec a milovník vína.

Pane profesore, existuje nějaký důkaz o tom, že konzumace vína utváří charakter člověka, samozřejmě k lepšímu?

Důkazy o vlivu vína na pozitivním utváření charakteru člověku nalezneme ve výrocích slavných osobností minulosti a současnosti. Agassi, Žerotín a spol. tato moudra o víně sice neřekli, ale kdyby je řekli, řekli by je právě tak.

Agassi

Zjistil jsem, že červená vína z moravské odrůdy André mají blahodárný vliv i na vlasy.

Andre Agassi

Agassi, Andre (narozen 1970), americký tenista arménského původu; jeden z nejlepších hráčů tenisové historie. Veřejností byl oblíben nejen kvůli skvělé hře a sympatické tváři s temenem hladkým jako koleno, ale i kvůli otevřenosti (přiznal užívání drog).

Anežka Česká

Moravané říkají dobrým vínům „pěkná“, pro obdobná česká navrhuji termín „hezká“.

Anežka Česká

Anežka Česká (1211–1282), česká abatyše z rodu Přemyslovců; dcera Přemysla I. Otakara a Konstancie Uherské. V Praze založila špitál a dvojitý klášter františkánů a klarisek. V roce 1234 přijala řeholní roucho a roli abatyše kláštera klarisek. „(…) i předtím, než založila klášter, dodržovala přísné církevní postní dny, zatímco ostatní jedli maso. A jaké bylo její postní jídlo? „Chléb, který zapíjela vínem,“ vypráví jedna ze svatoanežských legend. Dále založila mužský rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, jediný původní český řád. Od středověku byla uctívána, v roce 1874 byla blahoslavena a v roce 1989 svatořečena.

Barbora

U zemského vína Kvevri Rulandské modré staré keře 2018 z Vinných sklepů Kutná Hora zapomenu i na ora et labora.

svatá Barbora

svatá Barbora (zemřela kolem roku 305), panna a křesťanská mučednice; patronka horníků, ochránkyně při morových epidemiích. Je jí zasvěcena řada církevních staveb, mezi nimi vyniká zejména gotický chrám svaté Barbory v Kutné Hoře.

Braun

Kuks byla moje nejlepší životní i umělecká štace – díky Šporkovu kvalitnímu vínu (i honorářům) žil jsem si jak antický bůh Faun.

Matyáš Bernard Braun

Braun, Matyáš Bernard (1684–1738), rakouský sochař a řezbář, působící převážně v Čechách. Stal se vrcholným představitelem barokního iluzionismu, vyznačujícího se dynamikou a expresivitou zvláště v podání ženských postav, jež mnohdy upoutávají stejně vypjatým mystickým náboženským prožíváním a oddaností jako extatickým vytržením až erotismem. Zejména pískovec v Kuksu (cyklus Neřesti a Ctnosti) a sochařské realizace v Betlémě umožnil Braunovi rozehrát barokní sochu, která tak proslavila české sochařství ve světě.

Casanova

Díku vínu i na své poslední štaci v Duchcově mohl jsem pořád, zas a znova.

Giacomo Casanova

Casanova, Giacomo Girolamo (1725–1798), italský spisovatel, esejista, historik a diplomat. Nejvýznamnějším dílem Giacoma Casanovy jsou jeho rozsáhlé Mémoires: Histoire de ma vie (Paměti: Historie mého života, psány v letech 1785–1798). V centru jeho vyprávění se ocitají milostná dobrodružství, která dokázal popsat galantně a rovněž naturalisticky detailně. Stal se příkladem a později symbolem bezskrupulózního poživačného erotomana a „kavalíra“ doby rokoka.

Dačický z Heslova

K popsání sametové slasti z Cuvée Samet 2017–2018 z Vinných sklepů Kutná Hora chybějí mě, Mistru slova!, slova.

Mikuláš Dačický z Heslova

Dačický z Heslova, Mikuláš (1555–1626), český básník, utrakvistický kronikář. Satirické a jiné básně shrnul do spisu Prostopravdy. Zpracoval kroniky Kutné Hory napsané jeho předky a pokračoval v nich až do smrti. Zaznamenal události kolem Bílé hory, které oživil vlastními zkušenostmi dobrodruha.

Havlíček Borovský

Poté co jsem kutnohorský soud pokořil svým „Přislibujte si mně, vyhrožujte si mně, přece zrádcem nebudu!“, zapil jsem to kutnohorským vínem přímo „bohovsky“.

Karel Havlíček Borovský

Havlíček Borovský, Karel (1821–1856), český novinář, spisovatel, básník a politik; zakladatel české žurnalistiky. V umělecké tvorbě a politické publicistice (Křest sv. Vladimíra, Král Lávra, Obrazy z Rus, Epištoly kutnohorské, Duch Národních novin) byl sžíravým kritikem a přesvědčeným odpůrcem habsburského absolutismu a církve.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter